Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O GMINIE

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

INFORMACJE DLA BIZNESU

NEWSLETTER

[ALO-EASYMAIL-PAGE]

MAPA GMINY Wirtaulny spacer Związek Powiatów Polskich ISO GOK ŁUKTA MikroPorady Dokuemnty Zastrzeżone

O Gminie Łukta

Gmina Łukta położona jest w środkowo – zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, w powiecie ostródzkim (30 km od stolicy regionu – Olsztyna) i zajmuje obszar 185 km2. Sąsiaduje z gminami: Ostróda, Morąg, Jonkowo, Gietrzwałd i Miłomłyn. Gmina liczy niemal 4,5 tysiąca osób, zamieszkałych w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie. Podstawowe ogniwa tej sieci ukształtowały się w średniowieczu, głównie w XIV i XV wieku.

Gmina charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu wyróżniającą się licznymi pagórkami. Piękne krajobrazy i walory przyrodnicze stanowią jej największe bogactwo, co czyni ten obszar atrakcyjnym turystycznie.

Gmina charakteryzuje się niewielkim udziałem użytków rolnych. Wyróżnia się za to wysokim udziałem lasów w powierzchni (53,1%), które w południowej części tego obszaru kompleks o charakterze puszczańskim (Lasy Taborskie). Wielkie tereny leśne stwarzają specyficzny mikroklimat. W łukciańskich lasach króluje najpiękniejsza z sosen – Sosna Taborska. Jej smukłe i gładkie pnie, bez guzów i sęków, w epoce żaglowców, robiły karierę jako najdoskonalszy materiał na maszty. Gmina charakteryzuje się również dużym udziałem wód powierzchniowych (10% powierzchni), na które składają się duże jeziora rynnowe, jak Isąg, Marąg, Gil, Długie, Łoby, Tabórz, Ruskie i Szeląg (stwarzające możliwość rozwoju żeglarstwa i do uprawiania rekreacji wodnej) oraz około 200 małych jeziorek i oczek wodnych rozsianych pośród lasów i pól, sprzyjających wędkowaniu i rekreacji. Ze względu na unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze niemal 90% obszaru gminy zostało objęte strefą krajobrazu chronionego.

Na zasoby surowców naturalnych składają się przede wszystkim złoża surowców mineralnych wykorzystywanych głównie do produkcji materiałów budowlanych i nawożenia w rolnictwie oraz złoża torfów. Podstawowe bogactwo gminy stanowią jednak surowce pochodzenia rolnego i leśnego.

W gminie dominującymi funkcjami gospodarczymi są: rolnictwo, przemysł i leśnictwo (przesądziły o tym warunki naturalne). Większość zakładów usługowych skoncentrowana jest w ośrodku obsługi gminy – wsi Łukta. Areał użytków rolnych stanowi 34 % jej obszaru. Ważnym czynnikiem skłaniającym do rozwoju przemysłu rolno – spożywczego jest duża ilość bardzo czystej wody oraz dobrze rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna, obniżająca koszty budowy zakładów przetwórczych. Natomiast brak przemysłu ciężkiego oraz bardzo czyste środowisko predysponuje gminę do rozwinięcia produkcji tak obecnie poszukiwanej „zdrowej żywności”.

 

Z uwagi na strefę chronionego krajobrazu, powstało wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Łukta, celem uporządkowania gospodarki przestrzennej i stworzenia korzystnej oferty inwestycyjnej. W planach tych wydzielono wiele terenów pod budownictwo mieszkaniowo – usługowo – rekreacyjne, hotele, pensjonaty, motele i zajazdy oraz pod zakłady usługowo – przemysłowe i zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego. Gmina, w celu stworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych i przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców, wprowadziła ulgi inwestycyjne w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości w zamian za utworzenie nowych miejsc pracy.

Gmina Łukta czterokrotnie znalazła się (jako jedyna w powiecie) w Złotej Setce Samorządów w Polsce w latach 2002, 2003, 2004 oraz 2011, a w latach 2005 – 2010 uzyskiwała tytuł Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który jest uhonorowaniem działań ukierunkowanych na przyciągnięcie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. W roku 2008 gmina otrzymała tytuł Gmina FAIR PLAY – w kategorii najwyżej ocenianych Gmin Turystycznych, a w 2010 roku honorowe wyróżnienie w tej samej kategorii.

Dnia 19 października 2012 roku nadany został Urzędowi Gminy Łukta Certyfikat Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych, zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu.

WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE GMINIE ŁUKTA:

2001 – nominacja w konkursie TVP „Nasz człowiek na urzędzie”,

2002 – wyróżnienie dla Zarządu Gminy Łukta za wybitne osiągnięcia związane z wdrażaniem w życie zadań proekologicznych,

2002 – wyróżnienie w rankingu „Złota Setka Samorządów”,

2003 – wyróżnienie w rankingu „Złota Setka Samorządów”,

2004 – wyróżnienie w rankingu „Złota Setka Samorządów”,

2005 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2006 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2006 – wyróżnienie tytułem „Przyjazny środowisku Warmii i Mazur” przyznanym przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego i Wojewódzki fundusz Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie, w dowód uznania dotychczasowych działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur, prowadzenie konsekwentnej polityki ekorozwoju gmin, które przyczyniły się do rozwoju Regionu Warmii i Mazur oraz jego promocji w krajach UE,

2007 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2007 – uzyskanie certyfikatu „Złota lokalizacja biznesu”,

2007 – I miejsce w konkursie o „Laur Edukacji Samorządowej 2007”,

2008 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2008 – wyróżnienie „Znakiem Promocyjnym Zielonych Płuc Polskich” na lata 2008-2011.

2008 – uzyskanie statuetki „Gmina FAIR PLAY” w kategorii najwyżej ocenianych Gmin Turystycznych,

2008 – certyfikat „Przyjazny Samorząd 2008”,

2009 – certyfikat „Przyjazny Samorząd 2009”,

2009 – uzyskanie złotej statuetki w konkursie „Gmina FAIR PLAY”,

2009 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2010 – uzyskanie tytułu „Gmina FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,

2010 – honorowe wyróżnienie „Gmina FAIR PLAY” w kategorii najwyżej ocenianych Gmin Turystycznych,

2011 – wyróżnienie w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2011” (miejsce 48 w kategorii gmin wiejskich, których w Polsce jest około 1600),

2011 – pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim w konkursie „Przyjazna Wieś 2011″, organizowanym przez KSOW (kategoria: infrastruktura techniczna),

2012 – uzyskanie Certyfikatu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

6 Komentarze do: “O Gminie Łukta”

emigrantka z gminy Łukta

09 wrzesień 2011, godzina: 18:25
Komentarze Łukta

Bardzo pozytywna zmiana, nowa strona prezentuje się świetnie. Przejrzysta, dużo informacji i ciekawe zdjęcia. Pozdrowienia z Irlandii.

Monika

27 listopada 2011, godzina: 18:14
Komentarze Łukta

A najniższy i najwyższy szczyt w gminie? Ważna, aczkolwiek nieuwzględniana nigdzie informacja.

admin

20 marzec 2012, godzina: 10:48
Komentarze Łukta

Najwyższe wzniesienie liczy 180,1 m.n.p.m. i znajduje się na trasie Tabórz-Szeląg. Najniższe liczy 90,7 m.n.p.m. i znajduje się w okolicy Chudego Dworu. Położone w południowej części gminy wzniesienia liczą od 137,7 m.n.p.m. do 157 m.n.p.m.

admin

20 marzec 2012, godzina: 11:29
Komentarze Łukta

Wysokość bezwzględna na terenie gminy Łukta waha się w granicach 80-100 m.n.p.m. na obszarze dolin, 100-120 m.n.p.m. na obszarze moreny czołowej.

Marian

03 sierpień 2012, godzina: 17:15
Komentarze Łukta

Gratuluję włodarzom gminy Łukta wybudowania bardzo ładnego architektonicznie obiektu jakim jest Dom Kultury. Budynek trzeba zobaczyć z bliska, żeby w pełni napawać się jego pięknem oraz właściwym zagospodarowaniem otoczenia. Można go śmiało umieścić na widokówce z pozdrowieniami.

Tomek

13 wrzesień 2012, godzina: 07:12
Komentarze Łukta

Rzeczywiście nowy obiekt domu kultury robi bardzo pozytywne wrażenie. Umiejętnie połączono starą i nową architekturę. I takich obiektów potrzeba tej gminie. Nie żwirowni niszczących piękny morenowy krajobraz, atut tego rejonu….

Dodaj komentarz:

`


1 + 3 =

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji