Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ćwiczenia Saber Strike 2022 (SbS22)

16 lutego 2022

Od wtorku, 15 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn kolejnych pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do wielonarodowego ćwiczenia Saber Strike 2022 (SbS22), które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach przygotowań do ćwiczeń, od 12 lutego do końca marca 2022 br., po drogach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników planowanego ćwiczenia m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Od dnia 15.02 należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach, apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czytaj więcej o: Ćwiczenia Saber Strike 2022 (SbS22)

II rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gm. Łukta na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5

28 stycznia 2022

GT.6840.8.2021 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości RAMOTY, obręb Komorowo dz. ew. nr. 13/185

28 stycznia 2022

Ogłoszenie o naborze do służby w Straży Granicznej

26 stycznia 2022

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

10 stycznia 2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Czytaj więcej o: Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

GT.6840.9-11.2021 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

31 grudnia 2021
Przejdź do - Logo%20konsultacje

Punkt konsultacyjny

30 grudnia 2021

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych !

Punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Łukta, otwarty będzie 31.12.2021 roku od godziny 7.00 do godziny 13.00. W punkcie konsultacyjnym będzie można dowiedzieć się o:

  • zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo;
  • nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego powiększenia cmentarza we Florczakach;
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta.
Czytaj więcej o: Punkt konsultacyjny

Obwieszczenie ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (...)

28 grudnia 2021

Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii (znak: DLI-III.7621.4.2020.AW.29) uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 18/19 dnia 16 grudnia 2019 r., znak: IGR-II.7820.1.12.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (z wyłączeniem skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527, drogi powiatowej nr 1203N i drogi gminnej nr 157016N od km ok. 95+830 do km ok. 96+007)”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (...)

GT.6840.8.2021 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustanego ograniczonego

10 grudnia 2021