Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O GMINIE

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

INFORMACJE DLA BIZNESU

NEWSLETTER

[ALO-EASYMAIL-PAGE]

MAPA GMINY Wirtaulny spacer Związek Powiatów Polskich ISO GOK ŁUKTA MikroPorady Dokuemnty Zastrzeżone

Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny”

Z dniem 16 czerwca 2014 w życie wchodzi rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz Karty uzyska uprawnienia do zniżek w opłatach za wstęp m.in. do państwowych instytucji kultury oraz w opłatach za czynności administracyjne. Karta honorowana będzie w punktach oznaczonych specjalnym znakiem „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”. Kierowana jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia
  • wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu, a Karta jest wydawana bezpłatnie.
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie (druki wniosków są do pobrania w na stronie internetowej Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej). Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;·
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Lista uprawnień przysługujących posiadaczowi Karty zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy po ustaleniu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wniosek do pobrania

Informacja Wójta Gminy Łukta dot. Karty Dużej Rodziny

Uchwała Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów

POWRÓT

Brak komentarzy do: “Karta Dużej Rodziny”

Komentarze zostały wyłączone.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji